இந்தியா - சீனா இடையேயான சமநிலையற்ற வர்த்தகம்

Date: 2016-11-01 முகப்பு

(1477999049)download.png

சீனாவுடனான வர்த்தகத்தில் இந்தியா மிகப்பெரிய சமநிலையற்ற தன்மையை எதிர்கொள்கிறது; மலைக்க வைக்கும் அளவில் 48 பில்லியன் டாலராக அது உள்ளது.
இந்தியா 52 பில்லியன் டாலர்கள் மதிப்பிலான பொருட்களை சீனாவிடமிருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. ஆனால், சீனாவோ இந்தியாவிடமிருந்து செய்யும் இறக்குமதியின் மதிப்பு 7.5 பில்லியன் டாலர்கள் மட்டுமே.

Advertisments

Standard Advertisments

(1486123912)side.jpg